Waarom?

Normaalbegaafde kinderen met autisme voelen zich niet altijd thuis in het reguliere opvangcircuit. Bij speelpleinwerking, in een jeugdbeweging of sportclub zijn de groepen doorgaans vrij groot, wat voor kinderen met autisme (te)veel prikkels kan geven. Bovendien is er vaak te weinig voorspelbaarheid en zijn de monitoren niet altijd voldoende opgeleid om kinderen met autisme te begeleiden.

Sportclubs en jeugdbewegingen voor kinderen met een beperking zorgen vaak wel voor de nodige begeleiding, maar voor kinderen met autisme en een normale begaafdheid kan de combinatie van kinderen met verschillende beperkingen nog te chaotisch zijn. Dan vinden ze ook hier moeilijk aansluiting.

De Funfabriek biedt vrije tijd op maat van normaalbegaafde kinderen met autisme, omdat het onze overtuiging is dat iedereen FUN verdient!


Wat willen we bereiken?

De Funfabriek wil lagere schoolkinderen met een normale begaafdheid en (een vermoeden van) autisme die geen aansluiting vinden in het gewone of in het buitengewone vrijetijdsaanbod, een paar leuke dagen bezorgen. We gaan ervan uit dat het aanbod op maat dat we bieden in een veilige en voorspelbare omgeving, een positief effect heeft op de eigenwaarde van de kinderen. En dat is waar het ons om te doen is: de positieve kanten van autisme belichten en samen plezier maken op een manier die voor elk kind aangenaam is.


Hoe doen we dat?

In het dagelijks leven moeten kinderen met autisme vaak corrigeren (zich aanpassen aan de omgeving). Bij De Funfabriek willen we vooral compenseren, door ons aan te passen aan de noden van de kinderen. We doen dit door te verduidelijken in ruimte, activiteiten, regels en tijd. We beperken de keuzes en de prikkels.

We bieden de kinderen activiteiten op maat, zoals knutselen, sport, relaxatie, spelletjes, koken en gestructureerd vrij spel, aangepast aan de persoonlijke noden van elk kind. Op voorhand krijgen de kinderen een dagplanning en foto’s van de begeleiding, locaties en mede-speelkameraden.

De locatie van De Funfabriek is voorzien van lokalen met spelmateriaal op maat van elk kind, binnen hun interessegebied. Zo kunnen kinderen zich indien nodig afzonderen en via spel of methoden die zij kennen, rustig worden in een prikkelarme omgeving. Onze locatie voorziet ook dat elk kind een eigen plek heeft voor zijn of haar materiaal.


Praktisch

  • De Funfabriek biedt een- of meerdaagse kampen in dagopvang voor maximaal 12 kinderen tussen 6 en 12 jaar.
  • De activiteiten vinden plaats in Osseven 12 in Vosselaar.
  • Een dag in De Funfabriek begint om 9u en eindigt om 16u.
  • In de kostprijs zit inbegrepen: alle activiteiten, professionele begeleiding, verzekering, drankje en vieruurtje. Lunch is zelf mee te brengen.
  • Tegemoetkoming ziekenfonds en fiscaal attest verkrijgbaar.